papegaaien.net
Startpagina Papegaaien.net Papegaaien Lori's Kaketoes Pionussen Ara's Edelpapegaaien Caiques Ziekten Papegaai als huisdier Vogelboeken

Forum vogelproblemen

Papegaaien en parkieten handboek 2013

De nieuwe editie van het Papegaaien en parkieten Handboek van auteur Adri van Kooten en co-auteurs Heinz Schnitker en Herman Kremer is uit. De zeer uitgebreide editie bestaat uit 2 delen (Totaal 864 pagina’s) in een cassette en is nu te bestellen op deze website.  

Klik hier om de boeken te bestellen.

Legnood

Legnood


Van legnood is sprake als de vrouwelijke vogel haar ei niet kan leggen. Ingeval van legnood verlaat de pop het nest en gaat met opgezette veren op de bodem zitten. Legnood treedt vaak op bij te jonge poppen. Grote wisselingen in de temperatuur alsmede hevige kou kan eveneens legnood veroorzaken.


Therapie:


Poppen met legnood moeten zeer voorzichtig gevangen worden. Eénmaal gevangen moet ze warm gezet worden en 1 á 2 ml. levertraanolie toegediend krijgen. Dit kan het beste gedaan worden met behulp van een kropnaald. De levertraan zorgt er voor dat de vogel in lichte mate in de diarree raakt waardoor het ei beter kan ´afvloeien´. Een andere goede methode is om heel voorzichtig voor het ei in de cloaca van het popje wat (lauwe) slaolie te spuiten met de kropnaald. Bedenk dat het eitje onder geen voorwaarde in het vogellichaam mag breken, omdat dit ongetwijfeld de dood van het popje tot gevolg zal hebben.A. van Kooten
Terug naar Index  Vogelziekten


Terug naar startpaginapapegaaien.net