papegaaien.net
Startpagina Papegaaien.net Papegaaien Lori's Kaketoes Pionussen Ara's Edelpapegaaien Caiques Ziekten Papegaai als huisdier Vogelboeken

Forum vogelproblemen

Papegaaien en parkieten handboek 2013

De nieuwe editie van het Papegaaien en parkieten Handboek van auteur Adri van Kooten en co-auteurs Heinz Schnitker en Herman Kremer is uit. De zeer uitgebreide editie bestaat uit 2 delen (Totaal 864 pagina’s) in een cassette en is nu te bestellen op deze website.  

Klik hier om de boeken te bestellen.

Inleiding vogelziekten

Inleiding vogelziekten


Indien vogels een optimale verzorging genieten en alle levensnoodzakelijke voedingsstoffen in voldoende mate krijgen aangeboden, zal de kans op ziekte en gebreken relatief klein zijn. Toch blijft de mogelijkheid altijd aanwezig dat een vogel ziek wordt. Het is erg belangrijk dat een kweker/verzorger herkent dat een vogel ziek is. Dagelijkse observatie van de vogels is hierin erg belangrijk. De ervaring leert dat bij vogels die er niet helemaal fris bijzitten vaak nog te lang wordt gewacht met ingrijpen. Hierdoor krijgt de vogel vaak niet de verzorging die op dat moment gewenst is. Ook een ‘verdachte’  vogel moet direct uitgevangen worden omdat een dergelijke vogel, ondanks dat hij nog geen directe ziekteverschijnselen vertoont, vrij gemakkelijk andere vogels kan besmetten, bijvoorbeeld via de ontlasting. Snelle herkenning en ingrijpen is verder van belang omdat zieke vogels niet of slecht eten en de  meeste vogels slechts 24 uur zonder voedsel kunnen. Bij verdenking van ziekte is het zaak dat de betreffende vogel ongemerkt bekeken kan worden. Merkt de vogel namelijk de kweker op dan zal hij zich heel anders gedragen en veelal glad in de veren (gaan) zitten. Op zo’n moment wordt snel gedacht dat de vogel niets mankeert. Het lijkt of er niets aan de hand is maar als de verzorger zich verwijderd heeft zal de vogel snel zijn ziekelijke houding (gesloten ogen, opgezette veren) weer aannemen. Dit ‘bol zitten’ zoals een dergelijke houding genoemd wordt is het belangrijkste kenmerk van een zieke vogel. Een vogel met dergelijke kenmerken kan reeds in een ver gevorderd stadium ziek zijn. In het algemeen geldt dan ook dat een zichtbaar zieke vogel ernstig ziek is. Zieke vogels dienen apart in een ziekenkooi gezet te worden. Besmetting van andere vogels wordt door deze handelswijze zoveel mogelijk voorkomen. Het verblijf waarin de zieke vogel zich bevond dient direct te worden ontsmet. Voederbakken, drinkflesjes en zitstokken vragen hierbij extra aandacht.Gedurende een aantal dagen zal de kweker extra alert moeten zijn op eventuele ziekteverschijnselen bij zijn andere vogels. Bij ziekte van een vogel kan de diagnose natuurlijk het beste gesteld worden door een dierenarts. Het is ook de dierenarts die veelal de medicijnen zal moeten verstrekken. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat er maar weinig dierenartsen zijn, die gespecialiseerd zijn in ziekten van vogels. Een ander probleem is dat een dier niet kan aangeven waar hij/zij lasten van ondervindt. Dit in tegenstelling tot mensen, die dat wel kunnen. Het stellen van een juiste diagnose zal dan ook, ingeval we met vogels te maken hebben, niet gemakkelijk zijn. Teneinde de kweker toch enigszins bij te staan bij het stellen van een diagnose worden hieronder een aantal veel voorkomende ziekten met de daarbij behorende verschijnselen en therapie behandeld.


A. van Kooten

papegaaien.net

Terug naar Index  Vogelziekten


Terug naar startpagina